UGT Vigo

traballadores de Vigo e comarca

Novas

E. Fontanes, Sº Xeral UGT Vigo: Desafío soberanista catalán

Apoio en Vigo a reconducir a legalidade
A opinión de Ernesto Fontanes,  Secretario Xeral de UGT Vigo , o pasado 28/10/2017 no Atlantico Diario: "Non se poden cambiar as cousas desde unha posición unilateral". Fontanes lembrou que UGT "é un sindicato constitucionalista e por tanto cremos que as cuestións se cambian dende a democracia e o respecto ás leis" e que "nunca se poden cambiar as cousas desde unha posición unilateral". O líder de UGT en Vigo subliña que "se queremos cambiar algo ten que ser sobre o consenso e dentro da legalidade".

UGT alerta das graves consecuencias da subida do prezo da luz para moitos fogares

Esta semana produciuse o maior aumento do seu prezo neste ano e esta situación pódese agravar durante o inverno polas circunstancias climatolóxicas.

O sindicato insiste, entre outras medidas, na necesidade de reducir a fiscalidade da electricidade, igual que doutras subministracións básicas, e aplicar un IVE súper reducido. É por isto que celebra que o Defensor do Pobo sitúese tamén na liña da necesidade de reducir do Imposto sobre Valor Engadido para os recibos de luz.

UXT considera que o bono social recentemente regulado polo Goberno non garante que os consumidores poidan acceder á subministración básica de electricidade en condicións de igualdade nin protexe ás persoas máis vulnerables. Ademais, é claramente insuficiente para evitar os cortes de subministración en casos de pobreza extrema.

O bono social proposto polo Goberno establece criterios baseados fundamentalmente nos ingresos, o número de membros das familias e o límite de consumo, sen ter en conta que a maioría destes fogares son energéticamente ineficientes e mesmo, o gasto medio de consumo en fogares energéticamente pobres ten un consumo superior ao límite que se estableceu no Real Decreto.

Xornadas sobre a Formación Programada polas Empresas

Celébrouse en #UGTVigo unhas xornadas informativas, dirixidas a representantes dos traballadores, sobre a #Formación programada polas empresas.
Nestas xornadas, abertas por José L. Fedz Celis (S° Organización de UXT Galicia) e clausuradas por Ernesto Fontanes (S° Xeral de UXT Vigo), e da man de Carmen Van-Baumberghem explícanse todos os pormenores desta vía formativa organizada polas empresas e financiada por fondos aos que tamén achegan os traballadores a través das súas nóminas.

A obrigación de informar os representantes dos traballadores, a normativa e as esixencias reguladas, expóñense aos asistentes.


#UGTVigo #UXT #FUNDAE #Galicia #Vigo #Formación

A taxa de temporalidade xa está no 28,13%, máis de 6 puntos por enriba da que se rexistraba a comezos de 2013

O desemprego segue a atizar aos fogares galegos. As vivendas nas que todos os activos están no paro son 61.700 e 33.600 non perciben ingresos. Estas dúas variables continúan en valores insostibles, sobre todo, se se comparan cos valores rexistrados no terceiro trimestre do ano 2009, 44.800 e 19.700, respectivamente.

2.300 PERSOAS CON CONTRATOS DE TAN SÓ UN DÍA E 7.000 DE MENOS DUN MES

En canto á duración dos contratos, dos 238.500 asalariados con contrato temporal, 2.300 teñen un contrato que tan só dura un día e 7.000 menos dun mes. Isto é un claro expoñente da precariedade que UGT ven denunciando reiteradamente e á que hai que buscarlle unha solución porque mentres estas cifras de temporalidade, precariedade e parcialidade continúen enriba da mesa non se pode falar de recuperación real.

CASE O 60 POR CENTO DOS CONTRATADOS A TEMPO PARCIAL O SON DUN XEITO INVOLUNTARIO

Precisamente, en termos de temporalidade, existen cifras certamente preocupantes, do total dos ocupados en Galicia, o 13 por cento (138.900 persoas) teñen un contrato a tempo parcial pero é que destes o 59,6 por cento están nesta situación de xeito involuntario. A parcialidade involuntaria é outra das consecuencias das reformas laborais impostas

 

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego do sindicato e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

 

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo
Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Videos da UGT

 

únete a nós

Facebook