UGT Vigo

traballadores de Vigo e comarca

Federacións UGT Vigo

Federacións

A Unión Xeral de Traballadores de UGT en Vigo, organizase por Federacións onde están representados todos os sectores productivos de xeito que cada traballador está encuadrado nunha federación concreta en función do sector o que pertenza a empresa para a que traballa.

 

FeSMC - Comercio e Grandes Almacens, Operadoras e instaladoras de Servizos Telefónicos, prestación de servizos de telecomunicacións e informáticos, Artes Gráficas, Espectáculos, Industria Audiovisual e fotográfica, Prensa, Publicidade, Radiodifusión, Banca, Bolsa, Caixas de Aforro, Caixas Rurais, Establecementos Financieiros de Crédito, Contact Center, Despachos de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais, Empresas de Consultoría, Estudos de mercado e de Opinión Pública, Empresas de Xestión e Mediación Inmobiliaria, Empresas de Traballo Temporal, Xestorías Administrativas, Inxenierías e Oficinas de Estudos Técnicos, Mediación en Seguros Privados, Notarios e Persoal Empleado, Oficinas e Despachos, Rexistros da Propiedade e Mercantis, Seguros, Reaseguros e Mutuas, Servizos de Prevención Alleos, Aloxamento, establecementos de comidas e bebidas, parques temáticos, axencias de viaxes, alquiler de vehículos, bingos, casinos, administracions de loterías, despachos expendedores de xogos do estado e autonómicos, ONCE. Salas de apostas empresas de suministro de comidas preparadas, coidadores e monitores de comedores escolares, colectividades, Cabinas telefónicas, desinfección, desinsectación e desratización, xardinería, limpeza de edificios e locais, perruquerías, institutos de beleza e ximnasios, recuperación de residuos e materias primas secundarias, traballo doméstico, seguridade privada, servizos auxiliares, Compañías Aéreas, Handling, transportes de viaxeiros y mercancías por carretera, transporte sanitario, autotaxi, paquetería, aparcamientos, loxísticas, autopistas de peaxe, transportes de viaxeiros e mercandorias por ferrocarril, operadoras de infraestructura ferroviaria, trafico marítimo, pesca, acuicultura, puertos del Estado, autoridades portuarias, estiba y desestiba, aduanas, consignatarias.

 

García Barbón, 67, 2ª planta - Vigo
Teléfonos: 986 436869 - 986 447434

 

FICA - Metalurgia, productos metálicos, maquinaria, bens de equipo, automoción e compoñentes, electrodomésticos, maquinaria de oficina e varios, construcción e materiais, madeira, mobles e industrias manufactureiras, agrario e manipulado hortofrutícola, alimentación, bebidas e tabaco, enerxía, forestal, mineiría, química e textil-pel

 
 
 
García Barbón, 67, 4ª planta - Vigo
Teléfonos: 986 227548 - 986 220816
Correo electrónico: 
 

FeSP - Administración Xeneral do Estado, administración autonómica, administración local, postal, saude e servizos sociosanitarios, servizos a comunidade, ensino privado, ensino público, ensino universitario, persoal da administración e servizos

 
García Barbón, 67, 6ª planta - Vigo
Teléfonos: 986 221918 - 986 220812
Correo electrónico: 

 

 

 

UJP - Pensionistas, xubilados e prexubilados 

García Barbón, 67, planta baixa - Vigo
Teléfonos: 986 443428
Correo electrónico:

 

O Concello de Vigo colaborou no financiamento dos gastos de contratación e fomento do emprego do sindicato e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.

 

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo
Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Videos da UGT

 

únete a nós