UGT Vigo

traballadores de Vigo e comarca

UGT Vigo - ugt

 • Recoñecemento a traxectoria sindical

  A Unión de Xubilados e Pensionistas de UGT Vigo, como cada ano, celebrou o tradicional recoñecemento a tres compañeir@s. Neste ano 2017 foi para Isabel López Lorenzo (FeSP), Jose Carrera Molares (FICA) e Ramon Aran Fernández (FeSMC)

 • Reparación móbiles e ordenadores IOSAT

  Desconto afiliados UGT en man de obra

  Desconto afiliados UGT en compras

  Centro de reparación e venda de telefonía e informática
  Nicaragua, 35
  36203 VIGO
  Telef. 986129213

  como chegar

   

 • S.A.F. - Servicios de Asesoramiento Financiero


  Velázquez Moreno, 29-2º-Of. 3
  36201 Vigo
  Tel.:654 125 744 - 619 006 720

  como chegar

 • Seguros A.S.P

  ASP CORREDURÍA DE SEGUROS
  Avda. García Barbón, 67 - edificio UGT
  36201 VIGO
  Tel: 986 22 43 40

  como chegar

 • Só o 7,5 por cento da contratación en Galicia é indefinida

  En Galicia segue a haber máis de 200.000 desempregados

  ​Remata o mes de decembro de 2016 con 205.914 desempregados en Galicia, medrando o 1.2% con respecto ao mes anterior, o que representa 2.360 persoas desempregadas máis. Ista é unha evolución moi desfavorable se a comparamos co sucedido no Estado, no que cae o desemprego nun 2,3%. No Estado a cifra de desempregados sitúase en 3.702.974, caendo en 86.849 parados menos. Pola contra, Galicia ten unha evolución contraria á do Estado e a da maioría das CCAA, tan só medra en Cantabria, Galicia e A Rioxa (de máis a menos, por esta orde).

  En termos interanuais, dende hai catro anos consolídase a contracción do desemprego neste mes. En Galicia a variación foi de baixada do desemprego nun 10%, cun total de 22.894 desempregados menos (no Estado tamén hai unha acusada contracción con 390.534 parados menos, o -9,5%).

   
  Decembro Variación mensual Variación interanual
  2007 1,5 -3,5
  2008 5,0 22,5
  2009 2,8 17,3
  2010 2,4 6,5
  2011 1,9 8,8
  2012 0,8 8,0
  2013 0,1 -2,8
  2014 1,3 -7,1
  2015 1,6 -9,2
  2016 1,2 -10,0

   

  A mellora beneficia aos homes pero perxudica ás mulleres

 • UGT alerta das graves consecuencias da subida do prezo da luz para moitos fogares

  Esta semana produciuse o maior aumento do seu prezo neste ano e esta situación pódese agravar durante o inverno polas circunstancias climatolóxicas.

  O sindicato insiste, entre outras medidas, na necesidade de reducir a fiscalidade da electricidade, igual que doutras subministracións básicas, e aplicar un IVE súper reducido. É por isto que celebra que o Defensor do Pobo sitúese tamén na liña da necesidade de reducir do Imposto sobre Valor Engadido para os recibos de luz.

  UXT considera que o bono social recentemente regulado polo Goberno non garante que os consumidores poidan acceder á subministración básica de electricidade en condicións de igualdade nin protexe ás persoas máis vulnerables. Ademais, é claramente insuficiente para evitar os cortes de subministración en casos de pobreza extrema.

  O bono social proposto polo Goberno establece criterios baseados fundamentalmente nos ingresos, o número de membros das familias e o límite de consumo, sen ter en conta que a maioría destes fogares son energéticamente ineficientes e mesmo, o gasto medio de consumo en fogares energéticamente pobres ten un consumo superior ao límite que se estableceu no Real Decreto.

 • UGT na defensa da Sanidade Pública

  Os compañeiros da FeSP Vigo encerrados ns dependencias do #SERGAS de #Vigo pola recuperación dos nosos dereitos na #SanidadePublica

 • UGT organiza o 2 de decembro en Vigo unha xornada sobre “A igualdade no mercado de traballo. Un dereito. Un deber”

  A3 Xorn VigoVigo, 1 de decembro de 2016.- “A igualdade no mercado de traballo. Un dereito. Un deber” será obxecto de análise e debate nunha xornada organizada por UGT-Vigo, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, mañá, día 2 de decembro, no salón de actos da sede do Sindicato na cidade olívica.

  Dende UGT-Vigo insístese en que no eido da igualdade no mercado laboral aínda queda moito por facer e alerta que na conxuntura de crise destes últimos anos foron moitos os temas relacionados coa igualdade que pasaron a ocupar un papel secundario.

  O Sindicato fai fincapé en que a igualdade no traballo é un dereito ao que non se pode renunciar. Por iso, é importante analizar a situación da igualdade no mercado de traballo, centrando o debate en cuestións como a conciliación, a igualdade no acceso e permanencia nos postos de traballo ou as desigualdades salariais. Analizando tamén a situación da negociación colectiva, o que permitirá ter unha perspectiva global e propoñer ferramentas para combater esta importante eiva do mercado laboral.

  A xornada comezará ás 9.45 horas co acto de apertura, ao que lle seguirá a intervención da secretaria de Igualdade, Xuventude e Movementos Sociais de UGT-Galicia, Mónica Rodríguez, que intentará dar resposta á pregunta: “Existe a igualdade no mercado de traballo?”.

  De seguido, ás 10.30 horas María Dolores Somoza, responsable de Igualdade de UGT-Vigo, falará sobre “A negociación colectiva como ferramenta fundamental para o cambio”.

  Xa ás 11.15, a técnica de prevención de riscos laborais do Sindicato, Yolanda Rodelgo, analizará polo miúdo “A prevención da saúde desde a perspectiva de xénero”.

  Ás 12.30 horas Mónica Rodríguez retomará a palabra para profundar sobre “A importancia dos plans de igualdade. Estrutura e contido”.

 • UGT propón tres medidas urxentes para rematar co déficit da Seguridade Social

  Para a Unión Xeral de Traballadores, hai tres medidas fundamentais que posibilitarían rematar co déficit que existe na Seguridade Social:

  -Rematar coas bonificacións á contratación das empresas con cargo á Seguridade Social. Dende 2014, o Goberno foi aumentando o orzamento destinado a estas bonificacións en máis de 400 millóns de euros, e as reducións en cotizacións sociais en máis de 200 millóns de euros entre 2015 e 2016. Para este ano, destínanse entre bonificacións e reducións ás cotizacións sociais máis de 3.700 millóns de euros que supoñen unha transferencia de renda ás empresas desde a caixa da seguridade social.

  Os incentivos á contratación non xeran emprego, limítanse a producir unha redución dos custos laborais dos contratos bonificados e, como máximo, facilitan o desprazamento ou substitución duns traballadores por outros. Ademais, unha vez que finalizan as axudas, o empresario opta, en moitos casos, por desfacerse do traballador con contrato bonificado.

  -Financiar os gastos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social dende os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), como o resto. As contas da Seguridade Social soportan todos os gastos necesarios para o mantemento do Ministerio e do seu propio persoal, algo que segundo UGT, poderíase equiparar ao resto de ministerios pois coa situacion actual deficitaria resulta totalmente irresponsable.

  Para 2016, os gastos de persoal ascenden a case 2.500 millóns de euros, ao que hai que engadir os gastos de bens e servizos, case 1.500 millóns, e os correspondentes a investimentos reais, un total de 223.618 euros. Por todo iso, podemos concluír que o custo por mantemento do propio ministerio é de 4.000 millóns de euros, que soportan integramente as contas da Seguridade Social e que deberían financiarse a cargo dos PGE.

  -Destopar as bases de cotización. Para UGT, é inxusto que anualmente o sistema de bases de cotización e pensión máxima establecidos deixen millóns sen cotizar. A base máxima de cotización este ano é de 3.642 euros ao mes, polo que todo o que se gañe por encima desa cantidade non cotiza á Seguridade Social. Con iso, cada ano rexístranse máis de 26.000 millóns de euros de bases salariais sen cotizar que, segundo estimacións do sindicato, supoñerían unha achega ao sistema de 7.735 millóns de euros adicionais.

 • UGT Vigo pecha o ano liderando os resultados da comarca

 • Un 31,2 % dos asalariados galegos cobran menos ou igual que o SMI

  UGT-Galicia denuncia que o último dato de recadación de IRPF ofrecido hoxe pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias. Ano 2015) sinala que un 31,2 por cen das persoas asalariadas galegas cobraba menos ou igual do SMI, 6.2 puntos peor que en 2008. En total nesta situación atopábanse case 310.100 traballadores e traballadoras galegas.

  A Comisión Executiva de UGT-Galicia incide na negatividade desta realidade e considera que é o momento de que os traballadores empecen a recuperar parte da perda acumulada durante a crise para dar así maior impulso ao consumo interno.

  Ante esta conxuntura, UGT-Galicia insiste na aposta para o 2017 dunha suba salarial entre o 1,8 e o 3 por cento. Cos actuais salarios non se sae da crise porque non se reactiva a economía das familias. A maioría dos datos macroeconómicos non se trasladan ao conxunto da poboación, como evidencian as estatísticas feitas públicas hoxe.

  ASALARIADOS POR TRAMO DE SALARIO (Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria).

 • Urxe un pacto para rescatar ás persoas vítimas de oito anos de crise e seis de intensos recortes

  O Comité constatou que en España e en Galicia,tras oito anos de intensa crise e seis de políticas de austeridadeextrema que deterioraron o estándar de vida de millóns de familias,a maioría da cidadanía anhela un cambio de rumbo que teña comoresultado unha mellora da súa situación económica, unharecuperación de dereitos laborais e das liberdades cidadás e unfortalecemento do estado de benestar e dos servizos públicosesenciais.

  Para o Comité Nacional, a nova situaciónpolítica en España e en Galicia ven marcada pola necesidade deacordos políticos e sociais. É preciso mudar o rumbo, non éposible continuar con políticas sociais e económicas centradas namera redución de gastos, que non teñen en conta as súasconsecuencias sobre as condicións de vida da poboación traballadorae a sociedade en xeral.

  Por iso, o Comité Nacional de UGT-Galicia advirteque os gobernos deben abrir un proceso de diálogo social sen demorapero, tanto no eido do Estado como en Galicia, a cidadanía ten queser consciente de que, para recuperar dereitos e avanzar, haberá querecorrer á mobilización, se non se abren espazos de diálogoconcretos.

  UGT non se vai resignar a que non se repartanparte dos beneficios que se están xerando, hai crecemento pero nonhai redistribución. Por iso, se non se abren os espazos de diálogodemandados con resultados tanxibles, o Sindicato continuará cosprocesos de mobilizacións indefinidas e crecentes que poderíanconfigurar un posible escensario de folga xeral.

 • UXT esixirá as mesmas garantías para todos os traballadores, subcontratados ou non

  Acabar coas bonificacións á contratación das empresas, financiar os gastos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social desde os *PGE (como o resto dos ministerios) e non desde o propio sistema, e destopar as bases de cotización. Tres medidas que, para UGT, aforrarían 15.500 millóns de euros á Seguridade Social e poderían acabar co seu déficit, que o Goberno do PP foi aumentando durante estes anos coas súas políticas. Medidas urxentes que se deberían debater de maneira inmediata no seo do Pacto de Toledo co fin de racionalizar e equilibrar o sistema e asegurar o benestar dos nosos pensionistas e traballadores.

  Desde a chegada do PP ao Goberno do noso país, no ano 2011, o desequilibrio nas contas da Seguridade Social ha aumentado exponencialmente. O déficit no ano 2010 era de 65 millóns, mentres que, tras as medidas de recorte impostas polo PP, centradas na reforma laboral de 2012 e a reforma das pensións en 2013, o déficit do sistema foi de 17.982 millóns de euros en 2013; 13.557 millóns en 2014; e 16.514 millóns de euros en 2015. Ademais, de 2007 a 2015 os cotizantes descenderon en case dous millóns de persoas.

  Durante estes anos de mandato, o Goberno foi lastrando e consumindo o Fondo de Reserva, do que dispuxo de maneira crecente desde 2012, sen prever as súas disposicións nin dotar *presupuestariamente os fondos dispostos, o que producirá o seu esgotamento a finais de 2017.

  Neste marco de situación deficitaria do sistema de Seguridade Social, o Executivo expón a súa reforma das pensións en 2013, co único obxectivo de recortar e non soster nin apostar polo futuro do sistema de pensións.

  Para a Unión Xeral de Traballadores, hai tres medidas fundamentais que posibilitarían acabar co déficit que existe na Seguridade Social:

 • Vigo sae a rúa polo #1deMaio

 • Xornadas sobre a Formación Programada polas Empresas

  Celébrouse en #UGTVigo unhas xornadas informativas, dirixidas a representantes dos traballadores, sobre a #Formación programada polas empresas.
  Nestas xornadas, abertas por José L. Fedz Celis (S° Organización de UXT Galicia) e clausuradas por Ernesto Fontanes (S° Xeral de UXT Vigo), e da man de Carmen Van-Baumberghem explícanse todos os pormenores desta vía formativa organizada polas empresas e financiada por fondos aos que tamén achegan os traballadores a través das súas nóminas.

  A obrigación de informar os representantes dos traballadores, a normativa e as esixencias reguladas, expóñense aos asistentes.


  #UGTVigo #UXT #FUNDAE #Galicia #Vigo #Formación