UGT Vigo

traballadores de Vigo e comarca

UGT Vigo - pensions

 • 2 de outubro, día internacional do maior. Acude!!

 • A maioría parlamentaria rexeita que os pensionistas perdan poder adquisitivo

  A maioría parlamentaria voltou a desautorizar ao Goberno do PP e apoiou a Proposición Non de Lei presentada polo PSOE no Congreso dos Deputados para derogar a lei, 23/2013, do 23 de decembro, reguladora do Factor de Sustentabilidade e do Índice de Revalorización do Sistema de Pensións da Seguridade Social. Unha lei que non pretende “nin revalorizar, nin garantir a sustentabilidade das pensións, só recortalas” e que, de non derrogarse, suporá que “os pensionistas, cada 10 anos que pasen, perdan un 20% do seu poder adquisitivo”- tal e como declarou esta mañá a Secretaria de Políticas Sociais, Emprego e Seguridade Social de UXT, Mª Carmen Barreira.

  Esta proposición non de lei, a iniciativa de UXT, contou co respaldo de todos os grupos parlamentarios, a excepción do PP e Cidadáns (172 votos a favor, 132 en contra e 33 abstencións). E vai en liña coa proposición de lei presentada en outubro de 2016, tamén promovida por UXT, para que as pensións revalorizásense, en 2017, conforme ao IPC, cunha cláusula de revisión a final de ano, para evitar a perda de poder adquisitivo dos pensionistas. Unha proposición de lei que contou tamén coa maioría parlamentaria.

  A Secretaria de Políticas Sociais, Emprego e Seguridade Social destacou que “é necesario poñer no centro do debate político a cuestión da suficiencia das pensións, posto que dende a reforma de pensións de 2013, “as pensións no noso país están a ser obxecto de severos recortes e o van ser moito máis a futuro”.

  Por iso, “dende UXT imos seguir buscando o consenso, para que a maioría dos partidos políticos, presentes no Pacto de Toledo, esixan ao Goberno, como paso previo a calquera acordo, a derogación da reforma de pensións de 2013 e, en concreto, destes elementos “tan nocivos”, como é o Índice de Revalorización e o Factor de Sustentabilidade, que recortan as pensións.

  Barrera sinalou que “o Goberno do PP non pode seguir empregando unha maioría ocasional, que tivo en 2013, para recortar as pensións actuais e futuras”. Así mesmo, declarou que, no ámbito do diálogo social, esixiuse ao Goberno que se trasladen estas materias para que sexan obxecto de revisión ou derogación (como é o caso do Índice de Revalorización e o Factor de Sustentabilidade). Por último, expresou o compromiso do sindicato para seguir loitando por unhas pensións dignas.

 • Pensións públicas e dignas