UGT Vigo

traballadores de Vigo e comarca

UGT Vigo - laboral

 • Calendario de festas laborais de 2018

 • Só o 7,5 por cento da contratación en Galicia é indefinida

  En Galicia segue a haber máis de 200.000 desempregados

  ​Remata o mes de decembro de 2016 con 205.914 desempregados en Galicia, medrando o 1.2% con respecto ao mes anterior, o que representa 2.360 persoas desempregadas máis. Ista é unha evolución moi desfavorable se a comparamos co sucedido no Estado, no que cae o desemprego nun 2,3%. No Estado a cifra de desempregados sitúase en 3.702.974, caendo en 86.849 parados menos. Pola contra, Galicia ten unha evolución contraria á do Estado e a da maioría das CCAA, tan só medra en Cantabria, Galicia e A Rioxa (de máis a menos, por esta orde).

  En termos interanuais, dende hai catro anos consolídase a contracción do desemprego neste mes. En Galicia a variación foi de baixada do desemprego nun 10%, cun total de 22.894 desempregados menos (no Estado tamén hai unha acusada contracción con 390.534 parados menos, o -9,5%).

   
  Decembro Variación mensual Variación interanual
  2007 1,5 -3,5
  2008 5,0 22,5
  2009 2,8 17,3
  2010 2,4 6,5
  2011 1,9 8,8
  2012 0,8 8,0
  2013 0,1 -2,8
  2014 1,3 -7,1
  2015 1,6 -9,2
  2016 1,2 -10,0

   

  A mellora beneficia aos homes pero perxudica ás mulleres