UGT Vigo

e comarca

Pandemia, desigualdade e pobreza

É urxente que todas as administracións públicas aumenten as políticas sociais e fiscais para redistribuír a riqueza, reducir a desigualdade social e erradicar a pobreza.

A pandemia provocou un incremento considerable da pobreza e da desigualdade social en todo o mundo. Na Unión Europea, "aumentou a pobreza" e evidenciou "as vulnerabilidades sociais e sanitarias en Europa" como ha recoñecida a propia presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Efectivamente, en Europa a desigualdade entre países aumentou entre un 2,5 % e un 4 %, mentres que a desigualdade dentro dos países creceu entre un 5 % e un 12,1 %, segundo os datos da Universidade de Oxford e da Universidade Complutense de Madrid.

Por desgraza, en España a situación non é distinta. Así queda testemuñado no estudo presentado por Funcas que hai que ler con detemento. Nesta investigación, móstrase que máis de nove millóns de individuos, equivalente a unha de cada cinco persoas no noso país, atópanse en risco de pobreza.

Un síntoma representativo desta vulnerabilidade social, que debe preocuparnos, é o aumento de actuación de Ong como Cruz Vermella, a Federación Española de Bancos de Alimentos ou Cáritas que están a ser desbordadas nalgunhas comunidades polo contexto sociosanitario xerado pola pandemia e que incrementou a súa actuación entre un 40% e un 60% nos primeiros 6 meses da pandemia. O labor destas Ong é moi importante, pero en ningún caso pode substituír a responsabilidade do Estado central e do resto de administracións públicas autonómicas e locais. Non podemos solucionar esta situación con caridade senón con xustiza social e mellora dos servizos públicos.

Con todo, a situación parece non acabar aquí, existen 2,2 millóns de empregos vulnerables en empresas con elevada débeda, sobre todo nos sectores máis afectados pola pandemia, "cuxo mantemento só será posible se estas empresas en hibernación poden reactivarse", segundo o citado informe.

A pandemia é unha traxedia mundial pero non está a afectar a todos por igual, está embistiendo principalmente aos sectores máis vulnerables da sociedade, como comprobamos, por exemplo, coas residencias dos nosos maiores ou cos estudantes sen recursos afectados pola fenda dixital. Por tanto, é tamén unha cuestión de clase: os traballadores, os parados e o resto de sectores populares e as súas familias son os principais afectados por esta crise sociosanitaria.

De feito, sabemos que as persoas de clase social baixa ou en risco de exclusión social teñen máis posibilidades de ser afectados gravemente polo propio Covid. En primeiro lugar a súa condición socioeconómica lévalles a compartir hábitats frecuentemente con outras persoas, aumentando así o risco de contaxio. En segundo termo, tenden a utilizar medios de transporte públicos onde o virus é máis fácil de transmitir. E por último, as persoas en situación de rega de pobreza teñen ata dúas ou tres veces máis probabilidade de padecer enfermidades crónicas, como diabetes e obesidade, que as persoas de clases sociais máis altas, predisponiéndolas a estas a unha situación de maior vulnerabilidade e a consecuencias máis graves se contraen o virus.

Por todo isto, é necesario e urxente que todas as administracións públicas españolas aúnen todos os seus esforzos para elaborar políticas sociais e fiscais que teñan como obxectivos a redistribución da riqueza, a redución da desigualdade social e a erradicación da pobreza. Para superar esta crise social e sanitaria os servizos sociais e a protección ás persoas máis vulnerables deben ser o primeiro.

Estamos en:

R/ García Barbón, 67             36201 Vigo

Teléfono: 986443428
Fax: 986228926
Email:  ugtvigo@galicia.ugt.org

Horarios:

L a J de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h

Viernes de 9:00h a 14:00h

Agosto: 9:00h a 14:00h

 

Delegación

UGT Porriño

​Antonio Palacios, s/n
36400-Porriño
986336552

 

Enlace as webs das Federacións:
 
 

 

 

UGT Vigo nas RRSS

 

        

 

 V igo_2017_FomentoAsoc.jpg

 

Vigo_2017_FomentoEmp.jpg

 

PAE_ACTIVIGO_2017.jpg

 

 

 

Facebook